08.09.2021 - 7 Mõisa Järvamaal

8.septembril 7 MÕISA JÄRVAMAAL 
 
Hind: 65 € s.h. buss, giid, sissepääsud, lõuna.
 
Väljasõit kell 8.00 väljasõit Estonia teatri vastast (bussil silt Comtour).
 
LAUPA mõis
1627.a. rajatud mõis, mille Rootsi kuningas Gustav II Adolf 1630.a. läänistas Eestimaa maanõunikule Fabian v.Fersenile. 1849.a. Fersenidelt v. Taube aadliperekonnale siirdunud mõisa uus peahoone valmis 1856. ning põletati maha 1905.a. mässu tulemusel. Samale krundile aastail 1911- 1913 Otto v.Taube tellimusel uus esinduslik arhitekt J. Rosenbaumi poolt kavandatud esinduslikus neoklassitsistlikus mõisahoones tegutseb praegu kohalik põhikool.
 
SÄREVERE mõis
Aastal 1611 esmamainitud mõisahoone, mis lõplikult kujunes välja 1627.aastaks (omanik Herman Nicrodt). Praegune historitsistlikus stiilis ebasümmeetrilise põhiplaaniga kahekorruseline puidust mõisahoone pärineb 19.saj.II poolest.
1911.a. endisest rüütlimõisaast riigimõisas alustas 1923.a. tegevust kodumajanduskool. Aastast 2007 praegune Järvamaa Kutsehariduskeskus.
 
KIRNA mõis
Rootsi kuninga Gustav II Adolfi poolt Eestimaa Rüütelkonna peamehele Hans v. Fersenile kuulunud ja Rootsi aja lõpul riigistatud, ent Peeter I poolt eraomandina tagastatud mõis, mille praegune restaureerimist ootav varaklassitsistlik peahoone on praegu eravalduses. Mõis on viimastel aastatel kuulsust kogunud oma väidetavalt tervist tugevdava energia poolest.
 
Kell 12.00 lõunasöök Paides Nelja Kuninga“ restoranis.
 
ROOSNA-ALLIKU mõis
Oma nime kunagiste mõisaomanike v. Rosenite järgi saanud mõis, mille praegune, 18.saj.viimasel veerandil valminud varaklassitsistliku stiilis Eestimaa tollase kubermanguarhitekti Johann Schltsi poolt kavandatud mõisa peahoone koos esinduslike, ms.“roosa saali“ ja „sinise salongi“ nimeliste siseruumidega tegutseb tänbaseni restaureeritud mõisakooliona.
 
ARUKÜLA mõis
17.saj.II poolel tekkinuid ning Rootsi kuninganna Kristiina poolt väepealik Lennart Torstensonile koos Mäo külaga kuulunud mõis, mille praegune klassitsistlikus stiilis 2015.aastal restaureeritud peahoone on kasutuses mõisa- ja kohaliku, Koeru muusikakoolina.
 
ALBU mõis
Eestimaa vanimaid, juba 1282.a. esmamainitud ordumõisaid. Mõis on  kuulunud mh. Schrapfferi-, De la Gardie-, Ungern-Sternbergi-, Wrangelli-,Nierodti-,Douglase-, Ingelströmi ja Tolli aadliperedele.
Praegune 1742.a.a valminud arvult kolmas barokne, algupärase mantelkorstna ning hinnaliste sinivalgete kahhelahjude ning hinnaliste seinamaalingutega mõisahoone on käesoleva sajandi alguses hoolikalt restaureeritud ning kuulub Eesti omapärasemate ja hinnalisemate koolimõisate hulka.
 
 
JÄNEDA mõis  (praegu Virumaa)
14.sa.keskel moodustunud ning tollasele Tallinna piiskopile kuulunud ordumõis, mille kõige tuntumateks omanikeks on olnud v. Benkendorffide aadlisuguvõsa. Praegune punastest tellistest historitsistlik - juugendlikus stiilis aastail 1007- 1915 valminud peahoone on Eesti noorimaid  mõishooneid, ajaloolise Jäneda Põllutöökooli, praeguse põllumajandusliku kutsekooli asukoht.
 
OLE HOOLAS!  Iga reisija vastutab isikukaitsevahendite eest.
 
04.05.2021